FA | EN | AR
صفحه نخست
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
 عکس بالای منو


  
جستجوی کتابها:
۴۰۷) آئین جوانمردی

آداب و رسوم مربوط به جوانمردی ذخیره معنوی و فرهنگی جوامع کهن مثل ایران است که به تعبیر هانری کربن به صورت یک سلسله تعالیم اخلاقی و یک نوع حکمت عملی برای عامه درآمده و در دوره های فتوت کارساز بوده است. جوانمردان در ایران و فتیان در دیگر بلاد اسلامی یک شاخه از مسلمانان شیعی مسلک بودند که به تبع عرفا میکوشیدند به باطن و درون احکام شریعت دست یابند. در این کتاب ، در دو قسمت به این موضوع پرداخته شده است. قسمت نخست حاوی تحلیل هانری کربن از آیین جوانمردان و آشنایی با نحوه خاص تحلیل و تلقی و برداشت این محقق نامدار از مسائل مربوط به تشیع و نیز طرز بیان و تعبیرات وی در تلخیص این رسائل است. کربن فتوت نامه عبدالرزاق کاشانی، شمس الدین آملی، شهاب الدین عمر سهروردی، نجم الدین زرکوب تبریزی، علی بن یوسف کرکهری و چیت سازیان را مورد تحلیل قرار داده است. مترجم کتاب در قسمت دوم به آئین جوانمردی از دیدگاه دیگر محققان پرداخته است.

مولف: هانری کربن - مترجم: احسان نراقی - ناشر: انتشارات سخن – 1382 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۴۰۶) دره التاج – تصنیف علامه قطب الدین شیرازی – بخش نخستین مشتمل بر منطق، امور عامه، طبیعیات، الهیات

نام صحیح این کتاب «دره التاج لغره الدباج» است و بعدها به «انموزج العلوم» معروف شده است. این کتاب اقسام مهم حکمت را از نظری و عملی در برگرفته  و میتوان گفت دایره المعارفی است که نخست در فضیلت دانش و دانش جویی و دانش آموزی سخن رانده است، سپس دوازده رشته علم را که حکما در قرن هفتم میبایست به کار می­بردند، گردآورده است. این کتاب مجموعه پنج جلدی در یک مجلد است. جلد اول مقدمه است و مشتمل بر سه فصل است درباره فضیلت علم و تعلم و تعلیم، حقیقت علم و تقسیم علوم. جلد دوم منطق است و مشتمل بر هفت مقالت است. جلد سوم فلسفه اولی است و مشتمل بر دو فن است: 1. در امور عامه جمله مفهومات را 2. در اقسام اعراض وجودی و اعتباری. جلد چهارم علم طبیعی است و مشتمل بر دو فن است: 1. اجسام طبیعی 2. در نفوس و صفات و آثار آن. جلد پنجم علم الهی است و مشتمل است بر دو فن: 1. در عقول و آثار آن در عالم جسمانی و روحانی 2. در واجب الوجود و حدانیت او و نعوت جلالت او کیفیت فعل و عنایت او.

مترجم: - به کوشش سید محمد مشکوه - ناشر: انتشارات حکمت – 1385 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۴۰۵) جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق متأله

جلال الدین دوانی اندیشمند ژرف اندیش قرن نهم هجری بوده است که به حوزه فکری و فلسفی شیراز تعلق دارد. آثار متعددی از او بر جای مانده است و موضع گیری او در همه آنها یکسان نیست اما جز رساله «الزوراء» که جنبه عرفانی – فلسفی دارد در آثار دیگرش طرز تفکر اشعری او به روشنی قابل درک است. نویسنده در این کتاب زندگی علمی این شخصیت بزرگوار را از همه زوایا مورد مطالعه قرار داده است و مهم ترین دیدگاههای او را در حوزه وحدت و کثرت، اصالت وجود، صفات ذات، ربط حادث به قدیم، چگونگی پیدایش رویدادها، کثرت و وحدت عالم و... بررسی کرده است و درباره پاسخ به شبهه ابن کمونه، اعلام نظر در تفسیر سوره کافرون و شرح هیاکل النور سهروردی، چند نمونه از کتاب انموزج العلوم، جایگاه دوانی در فلسفه اخلاق و رساله تهلیلیه نیز بخش­های جداگانه ای را اختصاص داده است.  

مولف: غلامحسین ابراهیمی دینانی - ناشر: انتشارات هرمس – 1390 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۴۰۴) فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی

دو کشور ایران و یونان خاستگاه تحولات عمده سیاسی و فرهنگی در بیش از دو هزار سال قبل بوده­اند و از هم تأثیر و تأثراتی پذیرفته اند. اندیشه یونانی با جذب میراث سایر ملت ها و از جمله ایرانیان حکمت را استحکام بخشید و بر فرهنگ همه جوامع بعد از خود تأثیر گذاشت. موضوع کتاب حاضر تأثیرات متقابل فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی بر یکدیگر است. کتاب شامل ترجمه مقالاتی است که برخی از آن‌ها قبلاً در مجلات چاپ شده است. سبک نگارش کتاب، ساده است و هدف اصلی از جمع‌آوری مقالات، تبیین روابط متقابل ایران و یونان و تأثیراتی است که این دو تمدّن بزرگ بر یکدیگر گذاشته‌اند. این کتاب در بر دارنده یازده مقاله ترجمه شده از آقای حسینی با محوریت فرهنگ و اندیشه ایرانی – یونانی است. عناوین برخی مقالات و نویسندگان آنها عبارتند از: رسالۀ منسوب به فارابی دربارۀ اسامی و القاب برخی اندیشمندان یونان/ فرانتس روزنتال، ابن مقفع و ترجمۀ کتاب‌های منطق ارسطو/ پل کراوس، زمینه‌های یونانی و ایرانی دانشنامه‌نویسی در اسلام/ دیمیتری گوتاس، اندیشۀ یونانی در نظریۀ عدالت مسکویه/ یاسین محمد، شرح حال جالینوس در منابع اسلامی/ پیتر استار.

مولف: پل کراوس، فرانتس روزنتال، عبدالرحمن بدوی، دیمیتری گوتاس - مترجم: سید مهدی حسینی اسفیدواجانی - ناشر: نشر علم – 1391 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۴۰۳) پرسشهای بنیادین فلسفه

این کتاب به مهم ترین و بنیادی ترین مسائل فلسفه می­ پردازد و هر مسئله را به ایجاز و وضوح از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می­دهد. مسائل بنیادین فلسفه مسائلی اند که هم بیشتر فلاسفه به آنها پرداخته­اند و هم بیشترین تأثیر را در تعیین سرنوشت سایر مسائل داشته اند. این کتاب با بحث از چیستی فلسفه و چرایی ارزشمند بودن مطالعه آن شروع می­شود و با بیان شاخه های مختلف فلسفه ادامه می­یابد. فصل دوم و سوم به مسائل مربوط به معرفت شناسی می­ پردازند. در فصل چهارم از ماده و قبول یا عدم قبول جهان مادی خارج از وجود ما بحث می­شود. در فصل پنجم به مسئله نفس و آراء مختلف درباره آن و در فصل ششم به تأثیر متقابل جسم و نفس پرداخته می­شود. در فصل هفتم مسئله مهم زمان و مکان و واقعی بودن یا نبودن آنها بررسی می­شود. در فصل هشتم به علیت، در فصل نهم به مسئله جبر و اختیار و رابطه آن با علیت و در فصل دهم به مسئله وحدت و کثرت و ارتباط آنها با هم پرداخته می­شود. فصل آخر کتاب هم به بحث از خدا و مبدأ المبادی و براهین مختلف اثبات خدا مربوط است.

مولف: ا.سی.یوئینگ - مترجم: سید محمود یوسف ثانی - ناشر: انتشارات حکمت – 1392 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۴۰۲) نهایه الحکمه – ج 2

نهایه الحکمه در واقع خلاصه ای موجز از اسفار به علاوه نظرات و آراء فلسفی علامه طباطبایی محسوب می­شود. یعنی مطالب نهایه با شرح و بسطی بی نظیر و عمیق در اسفار یافت می­شود. آموختن نهایه برای فراگیری حکمت متعالیه، عرفان نظری و خارج اصول لازم و ضروری است. جلد اول کتاب از آغاز تا پایان مرحله هفتم است و دربرگیرنده مسائل کلی وجود، وجود مستقل و رابط، وجود ذهنی و وجود خارجی، مواد قضایا، ماهیت و احکام آن، درباره مقولات ده­گانه  و بحث واحد و کثیر است. جلد دوم مرحله هشتم تا دهم مباحث نهایه الحکمه را در بر دارد که عبارتند از علت و معلول، قوه و فعل، سبق و لحوق- قدم و حدوث. جلد سوم کتاب نیز به مرحله یازده و دوازدهم یعنی عقل و عاقل و معقول و مباحثی که اختصاص به واجب الوجود دارد اختصاص یافته است.

مولف: محمد حسین طباطبایی - مترجم: -ترجمه و شرح علی شیروانی - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۴۰۱) بدایه الحکمه - ج1

بدایه الحکمه کتابی است کاملا استدلالی و برهانی از علامه سید محمدحسین طباطبایی و کتاب حاضر ترجمه و شرح بر اثر علامه طباطبایی است. ایجاز و اختصار عبارت و فشردگی مطالب کتاب بدایه برای کسانی که در آغاز فلسفه آموزی قرار دارند ضرورت وجود کتاب شرح را بیشتر کرده است. شارح کتاب تلاش کرده است قبل از بیان ادله و جرح و تعدیل اقوال، موضوع و محمول بحث را تبیین کرده و حدود و ثغور آن را مشخص نماید و سپس براهین فلسفی در قالب منطقی قرار گرفته  و تک تک مقدمات آن تبیین شده است. این کتاب در سال 1390 به عنوان متن درسی فلسفه صدرایی تألیف گردید. محتوای اصلی جلد اول این کتاب در چهار بخش زیر تنظیم شده است: 1. مباحث کلی وجود 2. تقسیم وجود به خارجی و ذهنی 3. تقسیم وجود به مستقل و رابط و تقسیم وجود مستقل به لنفسه و لغیره 4. مواد سه گانه: وجوب، امکان و امتناع.

جلد دوم شامل بخش پنجم تا هشتم است و به مبحث ماهیت و احکام آن، مقولات دهگانه یا اجناس عالیی که انواع ماهیات بدان­ها ختم می­شود، علت و معلول و تقسیم وجود به واحد و کثیر اختصاص یافته است.

 جلد سوم این کتاب ترجمه و شرح بخش نهم تا یازدهم کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی است که عبارتند از: سبق و لحوق، قدم و حدوث، قوه و فعل، علم و عالم و معلوم

مولف: محمد حسین طباطبایی - مترجم: -ترجمه و شرح علی شیروانی - ناشر: دارالفکر – 1386 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۴۰۰) معاد

مسئله معاد جسمانی قبل از صدرالمتألهین در نظر بزرگان فلسفه راه حل عقلی نداشت و شخصی مثل ابن سینا که رئیس فلسفه اسلامی شناخته شده است این مسئله را خارج از قدرت و توانایی عقل دانسته است. حکمای بعد از ابن سینا نیز نظر قابل ملاحظه ای در این باب ارائه نکرده اند. صدرالمتألهین با احاطه نسبت به آثار گذشتگان با تأسیس اصل حرکت در جوهر هم از عهده حل عقلانی این مسئله برآمد و هم بسیاری از مسائل بغرنج دیگر. آقا علی زنوزی از شاگردان مکتب ملاصدرا است که اندیشه او در باب معاد مورد بررسی در این کتاب است. او علاوه بر احاطه کامل به کلمات صدرالمتألهین و فهم رموز و مشکلات فلسفه وی دارای قدرت ابداع و نوآوری نیز بوده است لذا نظریه زنوزی جدیدترین نظریه در باب معاد جسمانی به شمار می­آید و موافقان و مخالفان  بسیاری داشته است. وی در تقریر این مسئله به هماهنگی کامل معقول و منقول توجه داشته و نظر خود را نیز بر همین اساس بسط داده است.

مولف: غلامحسین ابراهیمی دینانی - ناشر: انتشارات حکمت – 1391 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۹) المبدأ و المعاد فی الحکمه المتعالیه

کتاب مبدأ و معاد از آثار میانی ملاصدرا و بعد از اسفار اربعه جامع ترین و دقیق ترین اثر او است. به گفته مؤلف این کتاب تمامی مباحث ضروری پیرامون مبدأ و معاد  را که برای یک فرد لازم است دارا می­باشد. کتاب دارای یک مقدمه و دو فن است: مبدأ شناسی و معادشناسی. فن اول که مشتمل بر سه مقاله است در بیان ربوبیات و اشاره به معرفت حق تعالی و صفات او و چگونگی افعال خداوند به ترتیب از آغاز تا انجام هستی است. ملاصدرا در این فن نوآوری­های بسیاری را بر اساس دیدگاه خاصش در حکمت متعالیه خلق کرده است. در فن دوم کتاب که درباره مسئله معاد است در طی چهار مقاله مشرب خاص خودش را در خصوص معاد که مبتنی بر تحقیقات و دریافتهایی است که در مباحث عالیه حکمت الهی نصیب او شده است، بیان میکند.

مولف: ملاصدرا - مترجم: -تصحیح و تحقیق و مقدمه محمد ذبیحی و جعفر شاه نظری - ناشر: انتشارات صدرا – 1381 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۸) الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه

شواهد الربوبیه از آخرین تألیفات ملاصدرا است و مخصوصا اینکه بعد از الاسفار الاربعه به نگارش در آمده است. سید جلال آشتیانی کتاب شواهد الربوبیه را به مثابه عقل اجمالی و اسفار را صورت تفصیلی شواهد معرفی می­کند. مؤلف آخرین نظریات خود را در اولین کتاب آورده و به تصریح خودش نگارش کتاب امری از سوی آمر قلبی و اشاره ای از مشیر عینی است. این کتاب دوره ای کامل و جامع و خلاصه ای از حکمت متعالیه و اثبات توحید و نبوت به زبان عربی است. شواهد مجموعاً پنج فصل است و هر فصل را مشهد و بخشهای فرعی آن را شاهد و شاخه های آن را اشراق عنوان داده است. ملاصدرا در این کتاب در مورد بسیاری از مسایل مهم فلسفه از قبیل مسئله وجود و مراتب گوناگون آن، نظام آفرینش و رابطه آن با مبدأ، وجود ذهنی و مراتب آن، مسئله حرکت به ویژه تحقیق درباره حرکت جوهریه، بقای ماده در تمام مراحل وجود و رابطه آن با صورت، تبدیل ماده به صورت به تدریج و در مراحل گوناگون، نفس و رابطه آن با بدن و حدوث آن با حدوث بدن و بقای آن بعد از فنای بدن، حقیقت عالم آخرت و معاد جسمانی و حقیقت بهشت و جهنم و احوال انسان در سرای آخرت، حشر اجساد و ارواح و اینکه این فضا با آن عظمت و گستردگی به کجا منتهی می گردد، به بحث و نظر پرداخته است.

مولف: ملاصدرا - مترجم: -تصحیح و تحقیق و مقدمه مصطفی محقق داماد - ناشر: انتشارات صدرا _ 1381 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۷) رساله فی الحدوث

این رساله در باب یکی از مهم ترین مباحث هستی شناسی یعنی حدوث عالم یا پیدایش جهان است. مسئله حدوث برای صدرالمتألهین از دو جهت اهمیت دارد، یکی ماهیت خود مسأله است که همواره کانون توجه خردورزان و دین اندیشان بوده است و دیگری چهره ممتاز و تازه ای که این مسأله در پرتو مبانی ویژه حکمت متعالیه پیدا می­کند. این رساله دارای یک مقدمه، دوازده فصل، یک خاتمه، یک تتمه و یک تکمله است. فصول کتاب مشتمل است بر مباحث مربوط به امکان و وجوب، قوه و فعل، حرکت و سکون، حرکت جوهری و انواع حرکت، اثبات زمان و بیان نحوه وجود آن، ربط حادث به قدیم و نحوه وجود عقل فعال. مصحح در مقدمه کتاب ریشه های مسئله حدوث جهان، تحلیل، تبیین، نقد و مقایسه مطالب مطرح در رساله حدوث و مراحل تصحیح نسخه های این رساله را مطرح کرده است.

مولف: ملاصدرا - مترجم: -تحقیق و تصحیح سید حسین موسویان - ناشر: انتشارات صدرا – 1378 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۶) المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه

کتاب المظاهر الالهیه از آخرین کتب ملاصدرا است و حاوی مباحث مبدأ و معاد است. ملاصدرا در این کتاب نکته­های ظریف فلسفی و مسائل مهم زندگی ساز و کمال بخش را گنجانده و از برهان عقلی به کشف و یقین قلبی گرائیده  است. کتاب مظاهر خلاصه ای از کتاب مبدأ و معاد است و به تعبیر هانری کربن «المظاهر گزارشی است از مجموع مطالب فلسفی و کلامی از زاویه حیات معنوی». ملاصدرا درباره این کتاب می­گوید که المظاهر الالهیه را ساخته است تا کسانی که از فلسفه بهره­ای دارند و به دنبال بحث و جدل نیستند و معنویت و حال را می­جویند از آن یاری و کمک بگیرند و در یک دوره کوتاه حکمت راستین را به دست آورند. این کتاب دارای یک مقدمه و دو بخش و یک خاتمه است. سید محمد خامنه ای تصحیح، تحقیق و مقدمه کتاب حاضر را به عهده گرفته و در مقدمه آن بحث مفصلی درباره سیر حکمت پیش از اسلام و پس از اسلام ارائه کرده است.

مولف: ملاصدرا - مترجم: -محمدخامنه ای - ناشر: انتشارات صدرا – 1378 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۵) رساله فی اتحاد العاقل و المعقول

بحث اصلی رساله اتحاد العاقل و المعقول تقریر نظریه اتحاد عاقل و معقول و ارائه برخی مباحث مرتبط با آن و نقد و بررسی مناقشات مطرح شده در ارتباط با این نظریه است و از دو مقاله فراهم آمده است. مقاله نخست مشتمل بر شش فصل است و به مباحث مربوط به نظریه فوق اختصاص یافته است. مقاله دوم با عنوان «فی أن العقل البسیط کل المعقولات و أن النفس» تفسیری است از یک نظریۀ قدیمی در فلسفه که همچون نظریه اتحاد عاقل و معقول مورد مخالفت ابن­سینا قرار گرفته است. صدرا در این مقاله نخست تفسیری متلائم با نظریه اتحاد عاقل و معقول عرضه می­کند و سپس به بررسی مناقشات ابن­سینا می­پردازد و به خوبی از عهده نقد این مناقشات بر می­آید. این کتاب از دیدگاه روشی مشتمل بر دو بخش جدا از هم است. بخش اول مقدمه مصحح است که مشتمل بر نه فصل است و به بررسی نظریه اتحاد عاقل و معقول و تعیین جایگاه آن در معرفت شناسی حکیمان مسلمان اختصاص دارد و مشتمل است بر زندگینامه ملاصدرا، ماهیت حکمت متعالیه و تمایز آن از مکاتب فلسفی دیگر، جایگاه، معرفت شناسی در فلسفه اسلامی، تاریخچه اتحاد عاقل و معقول، تعریف مسئله و تعیین محل نزاع، مبانی نظریه اتحاد عاقل و معقول و دلایل آن، نقد و بررسی دلایل منکران آن و نتیجه­گیری. در بخش دوم رساله اتحاد العاقل و المعقول تألیف صدرالمتألهین به همراه تعلیقات فراوان بر مواضع ابهام و اجمال مورد تصحیح قرار داده است. این رساله بعد از تألیف اسفار نوشته شده است و در صحت انتساب آن به ملاصدرا تردیدی وجود ندارد.

مولف: ملاصدرا - مترجم: -مقدمه ، تصحیح و تحقیق بیوک علیزاده - ناشر: انتشارات صدرا - 1387 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۴) ایقاظ النائمین

ایقاظ النائمین کتابی است عرفانی و پر محتوا. صدرالمتألهین تقریباً تمام حقایق عرفانی را که دیگر آثار او مخصوصا اسفار به صورت پراکنده بودند در این رساله یکجا درج کرده و بهترین و جامعترین اثر عرفانی را عرضه کرده است. این رساله از حیث جنبه ذوقی و زیبایی شناسی در اوج فصاحت است. خود ملاصدرا درباره این کتاب می­گوید: این رساله مجموعه ای است از رموز الهی و اسرار ربانی و مسائل عمده مباحث کتاب در سه محور خداشناسی، وحدت وجود و انسان شناسی است. این مباحث به صورت زنجیروار در پی هم نیامدند بلکه گاه یک موضوع در سراسر کتاب به نحو پراکنده مطرح شده است و مصحح تلاش کرده است تا حدی آنها را به نظم در آورد.

مولف: ملاصدرا - مترجم: - مقدمه، تصحیح و تحقیق محمد خوانساری - ناشر: انتشارات صدرا – 1386 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۳) کسر اصنام الجاهلیه

این کتاب در رد تصوف دروغین و در ذم و نکوهش متصوفان نادان و ریاکار نگاشته شده است. ملاصدرا در این رساله با دقت و امانت به شناساندن بتهای جهل و نادانی زمان و جامعه خود همت می­گمارد و تأکید می­کند تا این عقاید خرافی و نادرست که نشانه های جهل و مکر و فریبند شکسته نشود، حقیقت دین و عرفان راستین آشکار نمی­شود. با اینکه نام رساله نوظهور است اما محتوای رساله در آثار اسلاف ملاصدرا مثل قشیری، غزالی  و ابن عربی نیز آمده است. این رساله خلاصه و عصاره­ای از عرفان اسلامی است که در عین انتقاد از تصوف دروغین و نشان دادن ناهنجاریها و نقاط ضعف و منفی آن، عرفان صحیح را که با مبانی دینی نیز سازگار است را تعلیم داده است. این رساله بیست و سه سال پیش از مرگ مؤلف نوشته شده است.

.

مولف: ملاصدرا - مترجم: -مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن جهانگیری - ناشر: انتشارات صدرا – 1381 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۲) دره التاج – بخش حکمت عملی و سیر و سلوک
موضوع این کتاب، بخش حکمت عملی و سیر و سلوک از کتاب دره التاج لغره الدباج علامه قطب الدین محمود شیرازی است. مؤلف در کتاب دره التاج نخست علم و فضیلت را تعریف کرده و سپس به شرح کلیه علوم زمان خود به تفصیل پرداخته است. در بخش حکمت عملی از این کتاب که چهار باب و چند فصل دارد از اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن یا آئین کشورداری گفت و گو میشود.


مولف: علامه قطب الدین شیرازی - مترجم: -ماهدخت بانو همایی - ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی – 1386 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۱) نصیرالدین طوسی – فیلسوف گفتگو

در میان فیلسوفان مسلمان خواجه نصیرالدین طوسی بیش از هر فیلسوف دیگری اهل گفتگو بوده است. طوسی با پیمودن راه گفتگو نه تنها جریان فکر فلسفی را از خطر سقوط و نابودی نجات داد بلکه از این طریق به حفظ هویت ایرانی و احیای فرهنگ اسلامی نیز کمک کرد. پیش از او ابن رشد با بالا بردن پرچم فلسفه و موضع گیری در برابر ابوحامد غزالی تمام تلاش خود را در دفاع از اندیشه­های ارسطو به کار برده بود اما خواجه نصیر در مقابل مخالفتهای شهرستانی و فخرالدین رازی موضع می­گیرد و از تفکر فلسفی دفاع می­کند اما نه در چارچوب اندیشه­های یک فیلسوف معین بلکه فراتر از آن با استمداد از خصلت گفتگو که می­تواند قالب­های سنتی را بشکند و از چارچوبهای از پیش ساخته فراتر رود؛ او باب تفکر فلسفی را پیوسته مفتوح می­دانست. خواجه نصیر به شبهات این دو تن پاسخ داده و مقام بزرگترین دفاع کننده از مقام فلسفه در جهان اسلام را دارد. نویسنده در این کتاب در طی شانزده فصل تلاش علمی خواجه نصیر را در دفاع ارزشمند از ساحت فلسفه به تصویر کشیده است.

مولف: غلامحسین ابراهیمی دینانی - ناشر: انتشارات هرمس – 1386 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۹۰) نیایش فیلسوف

این کتاب مجموعه­ای است از سلسله مقالاتی فلسفی و کلامی که در زمان­های مختلف و به مناسبت­های گوناگون نوشته شده است و فاصله زمانی آنها به حدود بیست و پنج سال می­رسد. برخی از مقالات این مجموعه قبلا به چاپ رسیده است و گردآوری آنها در این اثر از این جهت است که همه آنها نوعی اندیشه و  تفکر فلسفی به حساب می­آیند. نیایش فیلسوف که عنوان یکی از مقالات این مجموعه نیز هست حاکی از رابطه روحی و معنوی اهل فکر و تأمل با خداوند و حمد و ثنای اوست. از نظر مؤلف فیلسوف برای درک حقیقت پیوسته کوشش می­کند و در این راه، تواضع و نیاز و نیایش در برابر حق را در پیش می­گیرد. ابراهیمی دینانی مجموعاً بیست و هفت مقاله را در این کتاب جمع کرده  و در آن مباحث مهم فلسفی و کلامی را گنجانده است.

مولف: غلامحسین ابراهیمی دینانی - ناشر: انتشارات علم – 1387 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۸۹) فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ

پرداختن به جایگاه عقل و عشق از گذشته مورد توجه صاحبان اندیشه بوده است. البته اینکه جایگاه محبت و ایمان قلب است مورد اختلاف نبوده است؛ اما اینکه جایگاه عقل کجاست و رابطه آن با ایمان و عشق چگونه است همواره مورد بحث و بررسی بوده است و طرفداران عقل و استدلال محض را با ایمان گرایان و طرفداران عشق و محبت به گفتگو و مناقشه کشانده است. عده­ای عقل را میزان و معیار می­دانند و احکام آن را معتبر و محکم و صادق  و برخی عقل را محدود می­دانند و میزان بودن آن را در همه شرایط کارا و منشأ اثر نمی­پندارند، البته قول به محدودیت عقل می­تواند از مبانی فکری مختلفی حاصل گردد، برخی به جهت غلبه حسی­ گرایی قلمرو عقل را تنگ و محدود می­دانند و برخی مرز محدودیت عقل را به مسئله تفاوت میان ذات و صفات حق تعالی و پذیرش غیر محدود به شمار می­آورند. در این میان متفکران یهودی نیز به این مسئله توجه داشته اند، فیلون یهودی، قدیس آگوستین، توماس آکوئیناس و... تلاش­هایی در جهت معقول جلوه دادن احکام انجیل کرده اند. می­توان گفت علمای یهودی بیش از بقیه اندیشمندان به بررسی این مسئله نیازمند بوده­اند زیرا آنها در بیان و تفصیل برخی از مسائل ایمانی خود عقاید تناقض آمیز ابراز می­کنند هرچند این تناقضها بر هسته مرکزی اعتقادات آنها اثر چندانی نداشته است به هر حال این موضوع به یک مسئله بزرگ در طول تاریخ تفکر تبدیل شده است. فیلسوفان یهودی با مطالعه آثار فیلسوفان مسلمان به این مسئله بزرگ پرداخته­اند آنچه در این کتاب آمده است، تلاش­های فیلسوفان یهودی در این باب است.

مولف: غلامحسین ابراهیمی دینانی - ناشر: انتشارات هرمس – 1390 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۸۸) برهان صدیقین

این کتاب حاوی دو مقاله فلسفی است. مقاله نخست در خصوص برهان صدیقین و سیر تکاملی آن در اندیشه اسلامی است. برهان صدیقین برجسته ترین برهان بر اثبات واجب تعالی می باشد. در این مقاله ضمن گردآوری مجموعه براهین موسوم به صدیقین، سیر تکاملی آنها نیز روشن شده است. مقاله دوم رویکردی جدید در تسبیح موجودات با استفاده از براهین اثبات واجب است.  در این مقاله نخست معنای لغوی تسبیح بررسی شده است. سپس به براهین عقلی بر تسبیح تکوینی موجودات و براهین اثبات تسبیح تکوینی آگاهانه موجودات و نهایتاً بررسی روایی تسبیح موجودات پرداخته شده است.

مولف: نفیسه فیاض بخش - ناشر: انتشارات احیاء کتاب – 1385 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۸۷) رساله فی القطب و المنطقه – اجوبه مسائل النصیریه، العوصیه و الجیلانیه

کتاب حاضر شامل رسالات النصیریه، العویصه، الجیلانی و القطب و المنطقه در موضوعات عام فلسفی است که به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است. به غیر از رساله اول که سوال کننده آن خواجه نصیر طوسی است، بقیه سوال کنندگان از معاصران ملا صدرا هستند. رساله اجوبه المسائل النصیریه تألیف ملاصدرا در پاسخ به پرسشهای خواجه نصیرالدین طوسی از شمس الدین خسروشاهی از دانشمندان بزرگ قرن هفتم و صاحب نظر در علوم عقلی و شرعی است. به دلایل نامعلوم شمس الدین خسروشاهی به پرسشهای خواجه پاسخ نداده یا اینکه آن پاسخها در دست نیست و ملاصدرا در مقام پاسخ به آنها برآمده است. رساله اجوبه المسائل العویصه در پاسخ پرسشهای مظفر حسین کاشانی از ملاصدرا نگاشته شده است. رساله اجوبه المسائل الجیلانیه نیز از ملاصدراست و در پاسخ به پنج مسئله فلسفی که شمسای گیلانی از بزرگان فلسفه قرن یازدهم، مطرح میکند، نگاشته شده است.

مولف: محمد‌بن‌ابراهیم صدرالدین ‌شیرازی - مترجم: - تصحیح و تحقیق آیه الله حسن حسن زاده آملی- دکتر عبدالله شکیبا - - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۸۶) رساله سه اصل

رساله سه اصل که متن آن برای اولین بار در این کتاب چاپ می­گردد پاسخ ملاصدرا به کوته نظرانی است که با نام دین و علم با حکمت و عرفان مخالفت می­کردند. این رساله درباره سیر و سلوک و تکامل اخلاقی و کشف علوم حقیقی و نیز موانعی که در نیل به وصال به حقیقت در راه سالک نهاده شده است، می­باشد. رساله سه اصل تنها اثر نثر فارسی ملاصدرا است ویژگی مهم این اثر علاوه بر نثر آن که گواه بر چیرگی او در نگاشتن نثر فارسی است، روشن ساختن موضع ملاصدرا در مقابل برخی از دانشممندان قشری است که نسبت به مطالب حکمی و عرفانی بی­علاقه بودند، در عین حال نقد ملاصدرا بر گفتار و کردار این گروه نمایان­گر وضع تفکر دینی و فلسفی در ایران عصر صفویه و مخصوصاً قرن یازدهم است. از نظر ملاصدرا موانعی که اکثر مردم را از ادراک علم واقعی محروم میکند مشتق از سه اصل می باشند. اصل اول: جهل است به معرفت نفس که او حقیقت آدمی است. اصل دوم: حب جاه و مال است و میل به شهوات و لذت و سایر تمتعات. اصل سوم: تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار که  بد را نیک و نیک را بد مینماید.

مولف: ملاصدرا - مترجم: - مقدمه، تصحیح و تحقیق حسین نصر - ناشر: انتشارات صدرا _1381 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۸۵) الحکمه المتعالیه فی اسفار الربعه

«اکنون هنگام کوشیدن و آغاز به کار و بیان اصولی است که از آنها شاخه و فرع­هایی استنباط خواهد شد و زمانی است که گوشها را به جواهر و زیور معانی برگزیده، زینت بخشی و حقایقش را در صورت شگرف و مطلوبش آشکار سازی چنان بود که برای سالکان و رهنوردان کوی حقیقت و مشتاقان تحصیل کمال، کتابی الهی تصنیف کردم و حکمت ربانی را برای طالبان اسرار حضرت جمال و جلال چنان آشکار نمودم که حق در آن به نوری که موجب ظهور است تجلی کرده و نزدیک است که بدان هر راز پنهان و پوشیده کشف گردد.»

این­ها بخشی از عبارتی است که ملاصدرا در مقدمه کتاب خود یعنی اسفار اربعه آورده است. از نگاه او در این کتاب علم تأله در حکمت بحثی گنجیده و حقایق کشفی با بیانات آموزشی در آن در نوردیده شده و اسرار ربانی با عبارتی مأنوس طبایع بیان شده و معانی دشوار در الفاظی که با گوشها آشنایند به کار گرفته شده است، براهین در آن خودنمایی کرده و شبهات جاهلان و حقیقت در آن، تضعیف و رسوا شده است. کتاب اسفار اربعه شاهکار ماندگار و ارزشمند صدرالمتألهین شیرازی است که به روشنی سیمای مکتب مستقل و منسجم او را که حکمت متعالیه نامیده می­شود، جلوه­گر می­سازد. تعبیر اسفار به تعبیر خود ملاصدرا از اسفار اربعه روحانی عرفا برگرفته شده است. سفر اول از خلق به حق گذار سالک از کنار مظاهر حق در عالم ماده است که هم تجلی است و هم حجاب؛  و شتافتن به سوی حقیقت محض است. سفر دوم در حق به حق؛ وصول به بام معرفت است. سفر سوم از حق به خلق به حق است که عکس سفر اول است یعنی رو به خلق دارد اما با یاری عصای حق و چشمی که چشم حق است و حواسی که همه حواس حق است و جز حق نمی­بینند و نمی­فهمند. سفر چهارم در خلق به حق است. در این سفر سالک از راه درازی رسیده است و ارمغانی برای خلق از سوی خالق متعادل آورده است و همه حقایق و اسرار خلقت و رموز کثرت را به روشنی می­بیند. این مجموعه ده جلدی با مقدمه سید محمد خامنه­ای و تصحیح و تحقیق غلامرضا اعوانی نوشته شده است و توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است.

مولف: صدرالدین محمد شیرازی - ناشر: انتشارات صدرا – 1383 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۸۴) بنیاد حکمت طباطبایی (نوصدرایی)

در این کتاب به بررسی چهار مسئله اساسی در مورد معرفت انسان از امور و حوادث جهان، پرداخته میشود: کیفیت اموری که انسان با آنها آشنایی پیدا میکند، یقین و اطمینان علمی، مدرکات و محسوسات، انتقال مدرکات از فردی به فرد دیگر. علاوه بر این بررسی اینکه ماهیت فلسفه چیست و برای مطالعه آن و مشخص ساختن جنبه های مختلف آن چه نوع کار فلسفی نیاز هست، از مسائل مطرح در کتاب حاضر است. کتاب در دوازده فصل تنظیم و در آن اهم مسائل فلسفی در حکمت نوصدرایی ارائه گردیده است.

مولف: یحیی کبیبر - ناشر: انتشارات بوستان کتاب – 1392 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
۳۸۳) آموزش فلسفه – بررسی تطبیقی منظومه و نهایه الحکمه

این کتاب مقایسه ای است میان کتاب شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه از حاج ملاهادی سبزواری و نهایه الحکمه علامه طباطبایی. هر دوی این کتابها از آثار مهم و ستایش برانگیز دو فیلسوف هستند به گونه ای که مطالعه یکی از دیگری بی نیاز نمی­کند. ملاهادی سبزواری قواعد و استدلالات فلسفی را در بیان شعر آورده  و جامعیت آن به لحاظ حکمت طبیعی و عملی به ویژه اخلاق عرفانی است. علامه طباطبایی نیز با قلمی شیوا و رسا دوره کاملی از فلسفه اولی را در بدایه و نهایه جمع کرده است. نویسنده تلاش کرده است خواننده را با مزایای هر دو کتاب آشنا کند. او در فصل اول به شرایط و ضوابط تدوین کتاب درسی پرداخته است. در فصل دوم استدلالهای دو حکیم را بررسی کرده و در فصل سوم اختلاف موجود میان مباحث، مسائل و دیدگاههای دو حکیم را تبیین کرده است. فصل چهارم نقدهای وارد شده بر حکیم سبزواری و علامه طباطبایی است و در فصل پنجم به ویژگی اختصاصی هر یک از دو حکیم در فلسفه نگاری پرداخته شده است.

مولف: محسن ایزدی - ناشر: انتشارات بوستان کتاب - 1392 - تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

 کتابخانه دیجیتال 

هیچ کتابی پیدا نشد

 


 ابزار 
نقشه سایت نقشه سایت
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس‌های برگزیده افزودن به آدرس‌های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام